gototopgototop
banerplaza

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start • Gdynia, 06.04.2022r.


   


  Zawiadomienie


   


  W związku z rezygnacją w dniu 28.02.2022r. Prezesa oraz członków ZG Oddziału SPCh Gdańsk, w oparciu o pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich zgodnie z uchwałą nr 654/03/2022 z dn. 31.03.2022 zawiadamia o zwołaniu


  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPCh Oddział Gdańsk w celu wybrania nowych władz Zarządu oddziału terenowego w Gdańsku.


  NWZ odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2022r. o godz.20:30 online na platformie zoom.


  (Link do spotkania zostanie przesłany członkom oddziału mailem w dniu 20 kwietnia br.)


   Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału Gdańsk SPCh z następującym porządkiem obrad:


  1.       Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPCh O/Gdańsk.


  2.       Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SPCh O/Gdańsk.


  3.       Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru Sekretarza – protokolanta.


  4.       Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.


  5.       Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru członków Komisji Wyborczej.


  6.       Przeprowadzenie wyborów członków nowego Zarządu SPCh O/ Gdańsk.


  7.       Przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej SPCh O/ Gdańsk.


  8.       Podjęcie uchwał dotyczących porządku obrad.