gototopgototop

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Archiwum

Mój tata jest ok

CENTRUM POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich O/G
CPP SPCh O/G ul. Portowa 11, Gdynia

Mój tata jest OK

"Mój tata jest OK", to program zajęć psychoedukacyjnych dla ojców, mający na celu wspieranie umiejętności wychowawczych, realizowany poprzez zajęcia warsztatowe.

Udział w zajęciach zapewnia rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, takich jak:
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,
  • modyfikowanie nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka oraz nabywania umiejętności samodyscypliny,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • wyrażanie rodzicielskich oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, aby były one przez dziecko respektowane.

Realizatorami programu „Mój tata jest OK” są psycholodzy oraz pedagodzy, którzy ukończyli wymagane szkolenia, mający doświadczenie terapeutyczne oraz umiejętność pracy z grupą osób dorosłych.
Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, obejmują osiem dwugodzinnych spotkań, odbywających się raz w tygodniu  i są odpłatne (400 zł od osoby).

Zgłoszenia przyjmujemy i udzielamy szczegółowych informacji pod numerem telefonu 784 35 22 33 lub mailowo - ia