gototopgototop

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Archiwum

16.06.2012 ZAPRASZAMY na trening w Grupie Balinta

Trening Balintowski przeznaczony jest dla wszystkich, którzy pracują w tzw. „zawodach pomocowych”, szczególnie więc dla lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, pielęgniarek, rehabilitantów, pracowników socjalnych, nauczycieli, wychowawców, osób zakonnych, kuratorów sądowych,  itp.

Trening w GB umożliwia rozumienie i kształtowanie relacji z pacjentami/klientami, szczególnie z tymi, których doświadczamy jako trudnych, obciążających. Aktywne uczestnictwo w pracy grupy pozwala na rozpoznanie i uświadomienie sobie własnych uczuć w kontakcie z pacjentem/klientem oraz ograniczeń emocjonalnych utrudniających budowanie kontaktu.

GB służą poznaniu i zrozumieniu siebie w relacji z pacjentami/klientami, a także lepszemu zrozumieniu tych, którym pomagamy. W grupie nie wnika się w strukturę charakteru uczestników, nie formułuje się diagnoz, ocen zawodowych ani moralnych, nie daje się „dobrych rad”.

Nie jest więc to klasyczna superwizja, a raczej trening relacji, bezpieczne miejsce, w którym możemy poczuć autentyczną ulgę płynącą z odświeżonego, nowego spojrzenia na trudny dotąd kontakt. Osoby, które miały możliwość uczestniczenia w GB często zwracają uwagę na spadek obciążenia psychicznego w pracy, wzrost entuzjazmu, satysfakcji i poczucia zawodowej kompetencji.

Informacje organizacyjne:

1.  Terminy: 12.05, 16.06.2012, w godz. 9.00-14.00
2.  Koszt zajęć: 100 zł od osoby za spotkanie ( w tym 3 sesje 90-minutowe liczone jako 6 godzin treningu).
3.  Ze względu na specyfikę zajęć grupa może liczyć 8-12 osób,  obowiązuje  kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie się min. 8 osób na zajęcia uruchamia grupę w każdym z terminów.
4.  Miejsce: Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh w Gdyni, ul. Portowa 11
5.  Wystawiamy zaświadczenia (traktowane jako "doświadczenie własne" lub superwizja, użyteczne m.in. w certyfikacji).
6.  Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem:

oraz pod nr telefonu 502 329 949. Zgłoszenie jest równoznaczne z deklaracją opłacenia spotkania/spotkań na miejscu.

Zajęcia prowadzą certyfikowani Liderzy Grup Balinta:

mgr Joanna Cherek-Kowalewska
psycholog, psychoterapeuta,
lek. med. Wojciech Kowalewski