gototopgototop

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Archiwum

Szkoła :) dla Rodziców - od trudności do radości

Centrum Pomocy Psychologicznej
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich O/G


zaprasza na

program zajęć psychoedukacyjnych pt.

Szkoła :) dla Rodziców - od trudności do radości


Udział w zajęciach zapewnia rozwój i opanowanie konkretnych umiejętności wychowawczych, takich jak:


- motywowanie dziecka do współdziałania,

- konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

- modyfikowanie zachowań niepożądanych,
- wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka


oraz nabywania umiejętności samodyscypliny,
- budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,


- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,

- aktywne, wspierające słuchanie.


Prowadzący to psycholodzy oraz pedagodzy, którzy ukończyli wymagane szkolenia, mający doświadczenie terapeutyczne oraz umiejętność pracy z grupą osób dorosłych.

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, obejmują 8 dwugodzinnych spotkań, odbywających się raz w tygodniu.

Koszt uczestnictwa w zajęciach: 500 zł od osoby, dla obojga rodziców łącznie 750zł.

Zgłoszenia przyjmujemy i udzielamy szczegółowych informacji pod numerem telefonu 784 35 22 33 lub mailowo -

Prowadzące: Marzena Ryńska, Renata Gehrke