gototopgototop

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Archiwum

3. 01.03.2014 TRENING ASERTYWNOŚCI - kolejna edycja

W zwiazku z dużym zainteresowaniem Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh o/Gdański zaprasza na kolejną edycję:

treningu asertywności


Asertywność to postawa, która pomaga budować zdrowe granice.

Zdrowe granice pozwalają chronić się przed wykorzystaniem, manipulacją, szantażem ze strony innych oraz stanowią naszą barierę przed krzywdzeniem innych osób.

Asertywność to sztuka wyrażania naszych uczuć i myśli oraz dbanie o przestrzeganie należnych nam praw – bez naruszania praw innych osób. Asertywności można się nauczyć.

Pogłębiony trening to coś więcej niż same techniki - tu przyjrzysz się swoim granicom, dowiesz się jak je uzdrowić i poczujesz wolność w relacjach z innymi ludźmi.

Zagadnienia poruszane na zajęciach to:

- swobodne wypowiadanie swoich opinii i przekonań
- mówienie „nie” i „tak” bez poczucia winy
- umiejętne reagowanie na krytykę i atak
- umiejętność przyjmowania pochwał i krytyki
- wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych
- obrona swoich praw i rozpoznanie własnych granic

Zajęcia są prowadzone metodami interaktywnymi w małej, 10-osobowej grupie. Jest to okazja do nabycia umiejętności oraz wiedzy umożliwiających trwałą poprawę jakości życia. Skuteczność zajęć wynika ze stosowanych metod oraz dużej liczby godzin treningu (całość obejmuje łącznie 2 dni). Możliwość dodatkowego spotkania w odstępie 2-3 tygodni po zakończeniu warsztatów pozwala na wdrożenie w życie zdobytych umiejętności i omówieniu postępów lub trudności.

TERMIN: 1-2.03.2014
Całość treningu to 2 dni (sobota, niedziela) w godz. 10:00 - 17:00. Dla osób chętnych przewidziana jest także możliwość utrwalenia efektów warsztatów poprzez dodatkowe spotkanie podsumowujące (w odstępie 2-3 tygodni od zakończenia warsztatów - dokładny termin zostanie ustalony z uczestnikami )

MIEJSCE: Gdańsk - Przymorze, ul. Piastowska 86/17 (15 min od SKM Gdańsk Oliwa)

CENA: 220 zł (za całość treningu), płatne przelewem przed pierwszym spotkaniem - część kwoty można zapłacić gotówką na pierwszym spotkaniu, ale wymagana jest zaliczka przelewem - szczegóły podaję zainteresowanym. W cenie: materiały szkoleniowe oraz przerwy kawowe. Rezerwacja miejsca na warsztatach następuje po dokonaniu zapisów i przelewu. Przy rezygnacji z zajęć zaliczka nie jest zwracana. Wyjątkowe sytuacje uzgadniane są z prowadzącą.

CENA PROMOCYJNA:
Przy zapisach do 10 lutego 2014 cena wynosi 180 zł. Warunkiem skorzystania oferty jest dokonanie zapisów i przelewu w wymienionym terminie.

PROWADZĄCA: Sylwia Hofman - Bałdyga: psycholog, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, trener rozwoju osobistego.

ZAPISY I INFORMACJE: pod nr tel.: 502 829 990 lub email: