gototopgototop

Manipulacja KAI

Chciałbym poinformować o manipulacji Katolickiej Agencji Informacyjnej, zawartej w tekście "Nowa Kampania społeczna nt. zapobiegania HIV/AIDS" z dnia 30 XI 2007; korzystam z wersji internetowej: http://www.ekai.pl/serwis?print=1&;MID=13891 . Chodzi mi o następujący fragment: "Dodatkowo w Europie obserwuje się zjawisko tzw. "zmęczenia zapobieganiem" - spada odsetek regularnie stosujących antykoncepcję". Jest to manipulacja, mająca na celu propagandę zła moralnego - antykoncepcji jako antidotum na AIDS. Mamy tu do czynienia z manipulacją, gdyż:

1. Trudno sobie wyobrazić przypadkowość tego tekstu.

2. Nie jest to czysta informacja socjologiczna o zachodzących w społeczeństwach Zachodu procesach (notabene jeśli jest to odchodzenie od antykoncepcji, to bardzo dobrze), ale reklama, pochwała antykoncepcji, gdyż poprzedza ten fragment informacja o wzroście w Zachodniej Europie ilości zachorowań na AIDS, między innymi na skutek migracji. W tym kontekście słówko "Dodatkowo" oznacza więc, że również rezygnacja z antykoncepcji przyczynia się do wzrostu zachorowalności na AIDS. Perfidna manipulacja, tym bardziej, że nie ma żadnych podstaw naukowych. Nie mówię już o całej perfidii pochwały niemoralności pod płaszczykiem katolickości.

3.Perfidii tej manipulacji dodaje jeszcze fakt, że przez niejasne wskazanie autora tego fragmentu (cała informacja KAI jest sprawozdaniem z konferencji nt. AIDS), sugeruje się, że autorem tej wypowiedzi jest o. Arkadiusz Nowak. Najpierw jest relacja o wystapieniu pani Anny Marzec-Bogusławskiej, potem pisze się o treści wystąpienia o. Nowaka. Następnie jest informacja o wzroście zachorowań na AIDS na Zachodzie, łącznie z manipulacyjnym fragmentem, ale bez podania jej autora, co sugeruje, że tak mówi kamilianin (w co trudno uwierzyć). Następnie znowu informuje się o treści wystąpienia Anny Marzec-Bogusławskiej. Całe to zamieszanie ma sugerować, że pochwałę antykoncepcji wygłosił katolicki kapłan, co ma "uwiarygodnić" całą, dokonaną przez KAI, manipulację. Straszna perfidia.