gototopgototop
plaza konferencja

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Punkt Konsultacyjny Rumia

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Filmy – wykłady, prezentacje, projekty

Filmy – wykłady, prezentacje, projekty


XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich 17-18.03.2012 Gdańsk
TOŻSAMOŚĆ. Rozwój-Kryzys-Poszukiwanie.”

„Zajawka” o konferencji  http://youtu.be/31qg-4jAQJs

Sobota 17.03.2012


* Rozpoczęcie konferencji dzień I - http://youtu.be/ISw_mqP4r3Q

I wykład „ Tożsamość religijna w perspektywie psychologicznej.”
ks. prof. UKSW dr hab. Romuald Jaworski - psycholog, psychoterapeuta, superwizor, Prezes Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
oraz mgr Paweł Sikorski - absolwent Psychologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. streszczenie film http://youtu.be/Bb_cCtnXaME

II wykład „Kryzys tożsamości - oblicza hipokryzji moralnej”
prof. dr hab. Hanna Brycz, psycholog, Instytut Psychologii UG, Kierownik Zakładu Psychologii Społecznej. streszczenie film http://youtu.be/AMxe7niP0ys

III wykład „Tożsamość dziecka rodziców rozwodzących się”
dr Aleksandra Lewandowska-Walter –psycholog - Instytut Psychologii UG, Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia
dr Magdalena Błażek, psycholog, Instytut Psychologii UG, Zakład Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. streszczenie prezentacja film http://youtu.be/Nb-NoCjq2E0

IV wykład Tożsamość, różnica i wykluczenie. Strategia identyfikacji i kwestia etyczna"
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek pedagog. Kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki WNS UG. streszczenie film http://youtu.be/V43dWWcPjcc

V wykład „Od identyfikacji do tożsamości”
mgr Maciej Musiał, psychoanalityk Międzynarodowego Towarzystwa Psychoanalitycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Psychoterapeuta szkoleniowy oraz superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. streszczenie film http://youtu.be/iVAAHWrxiag

* Panel dyskusyjny - http://youtu.be/WJ0bPMiwaQA

Grupy seminaryjno-dyskusyjne:

  1. Zaburzenia tożsamości w wyniku seksualizacji.” dr Magdalena Błażek jest pracownikiem Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie prowadzi wykłady z Psychologii Osobowości oraz Patologii Rodziny. Równocześnie jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem - biegłym sądowym, mediatorem. Od 2005 roku zajmuje stanowisko kierownika Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego. streszczenie

  2. Pracować z innymi i nie stracić siebie” - Grupa Balinta,  mgr Joanna Cherek-Kowalewska - psycholog, psychoterapeuta, członek SPCh, certyfikowany lider balintowski. lek. med. Wojciech Kowalewski - specjalista chorób wewnętrznych, członek SPCh, certyfikowany lider balintowski. streszczenie

  3. "Eurosieroctwo- rozwój tożsamości u młodzieży z rodzin migracyjnych mgr Justyna Michałek, psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, laureatka IV edycji Programu: „Najlepsi Studenci Uniwersytetu Gdańskiego” (2007/2008), obecnie studentka ostatniego roku Studiów Doktoranckich Psychologii (UG), gdzie pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Teresy Rostowskiej pisze rozprawę doktorską dotyczącą zagadnień związanych z kształtowaniem się tożsamości osobowej u młodzieży z rodzin migracyjnych. streszczenie skan artykułu w Gościa Niedzielnego

  4. Wybrane teorie świadomości.” dr n. med. Piotr Pankiewicz – psychiatra, seksuolog, specjalista 1 i 2, adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Oddziału Nerwic, prezentacja

Niedziela 18.03.2012

* Rozpoczęcie konferencji dzień II - http://youtu.be/TNtknzZwaQg

VI wykład „Czy w świecie powieści żyjemy bez naszej osobowości.”
prof. dr hab. Andrzej Ceynowa, filolog języka angielskiego, literaturoznawca, dziekan Wydziału Filologicznego UG. streszczenie film http://youtu.be/b1ks5Ms0hCw

VII wykład „Rozwój ku podmiotowości.”
dr Waldemar Budziński, psycholog, przewodniczący Gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. streszczenie prezentacja film http://youtu.be/oPrwZlFV-MU

VIII wykład „Zdrada siebie, kryzys, utrata. Odzyskiwanie tożsamości w procesie psychoterapeutycznym.”
dr n. med. Maria Golczyńska, psychiatra, psychoterapeuta, adiunkt Kliniki Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii, członek SPCh. streszczenie film http://youtu.be/qsLhaA2TIdw

* Panel dyskusyjny - http://youtu.be/Q7aITlZUkjY

Prezentacje Programów

- Chrześcijańska Fundacja DE'IGNIS - Polska www.deignis.pl
- Projekt Edukacyjny Fregata www.fregata.edu.pl
- Polska Akademia Dzieci http://akademiadzieci.wordpress.com/about/
- Wydawnictwo Smak Słowa www.smakslowa.pl
- Wydawnictwo EneDueRabe www.eneduerabe.eu