gototopgototop
baner zielony

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Historia powstania

Historia powstania

Historia powstania – Pobierz prezentacje


Otwarcie
Centrum Pomocy Psychologicznej
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich Oddział w Gdańsku

 

Idea powstania Centrum Pomocy Psychologicznej Gdańskiego Oddziału SPCh zrodziła się w naszych sercach już bardzo dawno. Poza pragnieniem pomagania ludziom potrzebującym na bazie zintegrowanej koncepcji osoby ludzkiej w naszych dotychczasowych miejscach pracy, uznaliśmy na Walnym Zgromadzeniu Członków, iż jesteśmy gotowi podjąć próby utworzenia własnego Centrum, z możliwością świadczenia różnorodnych form pomocy psychologicznej, psychoterapii i doradztwa chrześcijańskiego.

Z Bożą pomocą, życzliwością władz miasta Gdyni, wsparciu Senatora Antoniego Szymańskiego, w wyniku hojności wielu darczyńców i wolontariuszy, wysiłkiem wielu osób 19 marca 2007 r nastąpiło uroczyste otwarcie Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh O/Gdańsk!

Rozpoczęliśmy otwarcie u źródła, Mszą Świętą w Kościele MBNP w Gdyni, której przewodniczył Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, a przy ołtarzu stanęli również O. Zbigniew Leczkowski SJ – Dyrektor Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej, członek SPCh O/G, Ks. Kanonik Bogusław Kotewicz – Proboszcz z Jastarnii, Ks. Stanisław Stoltz – kapelan szpitala w Chojnicach, sympatyk SPCh O/G oraz O. Władysław Chaim CSsR, członek SPCh. Po przywitaniu Ks. Arcybiskupa i zebranych gości przez Przewodniczącą Zarządu Ewę Kohnke rozpoczęła się wspólna modlitwa o błogosławieństwo dla dzieła, dobroczyńców i darczyńców oraz podejmujących je ludzi. W swojej homilii Metropolita podkreślał istotę dopełnienia dotychczasowych działań podejmowanych przez psychologię o aspekt duchowości człowieka i jego równoważność wobec funkcjonowania biologicznego, społecznego i psychicznego. Oprawa Mszy Świętej przygotowana była przez członków SPCh: śpiewała i grała na gitarze Kasia Nowicka, czytania liturgiczne zaprezentował Jerzy Tokaj.

W modlitwie wiernych, odczytanej przez pierwszą Przewodniczącą SPCh O/Gdańskiego Ewę Witkowską oraz przez Ewę Kisiel (pierwszego sekretarza Zarządu SPCh O/G) i Ewę Kamińską (członka Komisji Rewizyjnej SPCh O/G), dziękowaliśmy Bogu za:

 • wzbudzenie w sercach naszych pragnienia pracy w oparciu o wartości chrześcijańskie i powstanie Stowarzyszenia
 • obdarzenie nas wiarą, wytrwałością i miłością potrzebną do zrealizowania dzieła jakim jest Centrum
 • wszystkich, którzy wspomagali to dzieło modlitwą, dobrym słowem i ofiarą,

prosiliśmy o:

 • błogosławieństwo dla dobrodziejów, darczyńców
 • dary Ducha Świętego dla posługujących w Centrum i dla korzystających z posługi
 • obfite łaski dla wszystkich zebranych na tej uroczystości.


Po błogosławieństwie wszyscy udali się do lokalu Centrum przy ul. Portowej 11, tam Przewodnicząca SPCh O/G przywitała zebranych gości:

 • Jego Ekscelencję K. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
 • Pana Antoniego Szymańskiego –Senatora RP
 • Pana Bogusława Stasiaka – Wiceprezydenta Gdyni
 • Pana Piotra Karczewskiego – Wojewodę Pomorskiego
 • Pana Mieczysława Struk – Wicemarszałka Województwa Pomorskiego
 • Pana Kankę – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • Panią Annę Ostaszewską – Prezesa Zarządu Głównego SPCh.


W kręgu przywitanych gości znaleźli się również wszyscy darczyńcy i dobroczyńcy, a także członkowie i sympatycy SPCh O/G i inni zebrani.


Na wstępie głos zabrał Senator Antoni Szymański, który od początku powstawania dzieła wspierał nas w trudzie zdobywania lokalu i organizowania działalności Centrum. Podkreślił on wagę proponowanych w Centrum form pomocy w lokalnej strategii działań służących człowiekowi w jego wymiarze osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Senator na zakończenie przekazał na ręce Przewodniczącej SPCh O/G medal „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem 1493-1993 Senat Rzeczypospolitej Polskiej” jako wyraz uznania za dotychczasowe inicjatywy podejmowane przez SPCh na rzecz drugiego człowieka. Jako pierwszy dokonał także nacięcia wstęgi.

Następnie Prezydent Gdyni Pan Bogusław Stasiak wyraził zadowolenie z owocnej współpracy SPCh O/G i Miasta Gdyni, a także wolę kontynuacji tej współpracy. Prezydent dokonał dalszego nacięcia wstęgi.

Po tym geście mieliśmy możliwość wysłuchania przemówienia Wojewody Pomorskiego Pana Piotra Karczewskiego, który skierował słowa podziękowania do włodarzy Gdyni za wynajem lokalu na tak szczytny cel, pogratulował członkom SPCh wytrwałości i determinacji przy działaniach prowadzących do wyremontowania pomieszczeń i przystosowania ich do potrzeb Centrum. Pan Wojewoda wyraził także nadzieję, iż działania SPCh i Centrum nie zamkną się jedynie w służbie mieszkańców Trójmiasta, ale poszerzą się na całe województwo pomorskie, mając przy tym Jego pełne poparcie, gdyż są wpisane w realizację misji Wojewódzkiej Strategii Polityki Społecznej.

Po nacięciu wstęgi przez Pana Wojewodę, Ksiądz Arcybiskup przeciął ją do końca oraz poświęcił pomieszczenia Centrum.

W związku z tym, że skarbem naszego regionu jest Bałtyk, a skarbem Bałtyku – bursztyn, symbolem chrześcijaństwa zaś ryba, wybraliśmy dla naszego oddziału jako symbol uzupełniający logo SPCh Zarządu Głównego – Bursztynową Rybkę, by wskazywała na to, co jest dla nas ważne. W tak ważnym dla nas dniu wręczyliśmy Bursztynowe Rybki oraz Honorowe Legitymacje Członkowskie – w dowód uznania i wdzięczności – osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do powstania Centrum. Uroczystego wręczenia w imieniu Zarządu i członków SPCh O/G dokonała Przewodnicząca Ewa Kohnke. Bursztynowe Rybki oraz Honorowe Legitymacje otrzymali między innymi Senator A. Szymański, Ks. Arcybiskup T. Gocłowski, Prezydent Gdyni W. Szczurek, Wiceprezydenci Gdyni M. Guć oraz B. Stasiak, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego Profesor A. Ceynowa, Wojewoda Pomorski P. Karczewski, Wicemarszałek Sejmiku Województwa Pomorskiego M. Struk, Ks. Kanonik G. Borys, Pan A. Biernacki, Właściciele Firmy Labofarm J.T. Pawełek. Wszyscy pozostali darczyńcy i dobrodzieje zostali uhonorowani czterdziestoma czterema Honorowymi Legitymacjami Członka SPCh O/G.

W dalszej części spotkania Prezes SPCh Pani Anna Ostaszewska przybliżyła zebranym ideę Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich oraz omówiła formy działalności Stowarzyszenia w Polsce i współpracę z organizacjami zagranicą.

Po symbolicznej lampce wina oraz poczęstunku przygotowanym przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych we Władysławowie, goście mieli możliwość poznania historii powstawania Centrum zawartej w prezentacji multimedialnej przygotowanej przez sekretarza Zarządu SPCh O/G Agnieszkę Kamińską. Wygląd lokalu przed remontem okazany na zdjęciach w zestawieniu z obecnie pięknie odnowionymi pomieszczeniami na twarzach wielu zebranych wywołał zdziwienie i uznanie.

Rzeczywiście – dzieło jakim jest otwarte już Centrum, wymagało bardzo wielu wysiłków, ofiar, stresów, a nawet łez, ciężkiej pracy rąk ludzkich i środków finansowych. Dzięki Bogu i ludziom – powstało!

Niech Pan będzie błogosławiony i nie szczędzi nam swoich łask w dalszym działaniu!

WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO DZIĘKUJEMY!

 

1

2

3

4

5

6

7

8