gototopgototop
plaza konferencja

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Punkt Konsultacyjny Rumia

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Info o konferencji

O konferencji


"TOŻSAMOŚĆ. Rozwój-Kryzys-Poszukiwanie."
XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich
 
odbyła się w dniach 17-18 marca 2012
w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku

Głównym zagadnieniem poruszanym podczas konferencji była próba odpowiedzi na pytania dotyczące kształtowania się tożsamości człowieka w rodzinie, we współczesnym świecie, z uwzględnieniem zmian społeczno-cywilizacyjnych i technologicznych, wpływu języka i kultury na tożsamość jednostki oraz przegląd zagadnień psychologicznych i psychoterapeutycznych związanych z problematyką poszukiwania i kryzysu tożsamości widzianą z różnych perspektyw.
Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i była okazją do spotkania się specjalistów z różnych dziedzin zajmujących się badaniem i praktycznym wykorzystaniem wiedzy z zakresu kształtowania się i rozwoju tożsamości.
Adresowana była do osób, grup zawodowych na co dzień zajmujących się tą problematyką (m.in. nauczyciele, psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, pracownicy służb medycznych, katecheci, osoby duchowne, pracownicy organizacji pozarządowych) oraz dla wszystkich zainteresowanych, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie.

Konferencję poprowadził: Piotr Kowalczuk - pedagog, nauczyciel akademicki, dziennikarz oświatowy i pracownik samorządowy (kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku). Absolwent gdańskiej pedagogiki i podyplomowych studiów z zakresu Animacji Współpracy Środowiskowej, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Szkoły Mówców. Organizator wielu wydarzeń społecznych. Autor ponad 100 audycji radiowych „Rodzice na Plusie” i „Twoje dziecko w szkole”, za które otrzymał prestiżową Nagrodę im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz. Laureat Nagrody Indywidualnej III stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego. Odznaczony medalem „Pro Memoria” w uznaniu zasług w pielęgnowaniu pamięci o walce narodu polskiego o niepodległość.