gototopgototop
banerplaza

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start O nas Charakterystyki zawodowe Danuta Wójcicka - ORO

Danuta Wójcicka - ORO

Kwalifikacje zawodowe

Psycholog, Logopeda, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia- pracuje w nurcie integratywnym, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie III rok Studium Psychoterapii IntegratywnejSPCh w Warszawie

Dodatkowo

Kurs doskonalący „Dysleksja rozwojowa. Teoria, diagnoza, terapia”
Kurs Fundacji ETOH „Szkolenie dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych”.
Szkolenie w zakresie prowadzenia warsztatów tematycznych.
Szkolenie Fundacji „Trzeźwość” w Gdańsku w zakresie problemów rodzin alkoholowych oraz nawiązywania dobrego kontaktu terapeutycznego z dzieckiem
Warsztaty „Molestowanie seksualne dzieci – diagnoza, interwencja”
Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki OUPIS
Szkolenie „Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami metodyki edukacji seksualnej”
Szkolenie „Trening Zastępowania Agresji - teoria i praktyka kontroli zachowań agresywnych”.

Obszary specjalizacji

psychoterapia indywidualna w nurcie integratywnym
diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
diagnoza funkcjonalna i terapia osób niepełnosprawnych

Doświadczenie zawodowe
2 lata - kierownik Zespołu Terapeutycznego w Skarszewach (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
3 lata - koordynator projektu „Wsparcie samodzielnego zamieszkania dorosłych osób z upośledzeniem umysłowym” (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Gdańsku)
10 lat - psycholog w Zespole Terapeutycznym w Skarszewach (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)
10 lat - psycholog w Zespole Mieszkań Wspomaganych w Gdańsku (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym)

tel. 603-430-666