gototopgototop
banerplaza

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start O nas Charakterystyki zawodowe Barbara Wielińska-Skuras - Kierownik CPP

Barbara Wielińska-Skuras - Kierownik CPP

Wykształcenie: mgr psychologii (Uniwersytet Gdański, ścieżka specjalizacji: psychologia kliniczna dzieci i młodzieży)

Dodatkowe kwalifikacje m. in.:

  1. Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej (Akademia Medyczna w Gdańsku)
  2. Program Edukacji Psychologicznej w zakresie terapii Gestalt w Krakowie
  3. Roczny Program Edukacyjno – Warsztatowy „Skuteczny Terapeuta” (Gdańskie Wydawnictwo – Psychologiczne)
  4. Certyfikat w zakresie „Leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu” (Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLOKARD, Centrum Onkologii - Instytut , Warszawa)
  5. 4 letnie studium Psychoterapii Integratywnej SPCh w Warszawie
  6. Studia Specjalizacyjne z Psychologii Klinicznej, (Gdański Uniwersytet Medyczny)

Praca: aktualnie Prywatna Praktyka Psychologiczna oraz Współpraca z Centrum Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Gdyni.

Doświadczenie pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej zdobywałam m.in. w:

  1. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni
  2. 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku z Przychodnią SP ZOZ (Oddział Zaburzeń Emocjonalnych i Stresu Bojowego z Pododdziałem Psychosomatycznym; Poradnia Zdrowia Psychicznego; Oddział Psychiatryczny)

tel. 508 257 612