gototopgototop
plaza konferencja

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Punkt Konsultacyjny Rumia

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start Prelegenci dr n. med. Piotr Pankiewicz
IMG 6490dr n. med. Piotr Pankiewicz – psychiatra, seksuolog, specjalista 1 i 2, adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ordynator Oddziału Nerwic,

Z.: Doktor medycyny, specjalista psychiatra, adiunkt. NF.: Katedra i Klinika Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych Akademii Medycznej w Gdańsku.
DZ.: prowadzenie kształcenia w ramach staży podyplomowych i dla osób specjalizujących się w psychiatrii oraz wykładów dla lekarzy różnych specjalności, kierownik specjalizacji z psychiatrii i członek komisji specjalizacyjnej, przez kilka lat prowadzenie wykładów z zakresu psychiatrii i seksuologii w ramach studiów podyplomowych na UG, w Instytucie Psychologii UG dla Studiów Doktoranckich i dla Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej; współorganizator i współopiekun Koła Naukowego Etyki Lekarskiej i Myśli  ilozoficznej; opiekun Koła Naukowego przy Klinice Chorób Psychicznych i Zaburzeń Nerwicowych AMG; b. przew. Rady ds. Niepełnosprawnych przy Departamencie Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego; wiceprezes Sekcji Naukowej Psychiatrii Społecznej i Terapii Zajęciowej Oddziału Gdańsko-Pomorskiego PTP; współorganizator NZS AMG i czł. Komitetu strajkowego 1980; pierwowzór postaci doktora Petera Ankewitza, oraz doktora Ponke w powieściach P. Huellego „Castrop” i „Ostatnia wieczerza”; aktywny działacz ZHP i ZHR;  komendant Szczepu "Młody las"; twórca Specjalistycznego Gabinetu Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego „Psychomedicus”, konsultant pacjentów Oddziału Zatruć Instytutu Chorób Wewnętrznych. AS.: 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 7. Tomasz, wykładowca PG i Maria z d. Rudnicka, lekarz, specjalista diagnostyki
laboratoryjnej. ZP.: Dziadek Józef Rudnicki, starosta w Białej Podlaskiej w II RP. W.: matura w IX LO w Gdańsku, 1982 Wydz. Lekarski AMG, 1987 specjalizacja I st., 1992 specjalizacja II st. z psychiatrii, 1992 doktorat („Wartość diagnostyczna i prognostyczna zmodyfikowanego testu deksametazonowego u chorych z depresją”); szkolenie w ramach kursu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dotyczącego podstaw współczesnej psychiatrii „Diagnostyka i terapia w psychiatrii”, kurs pedagogiczny UG, kurs „Clinical Trials in Poland: GCP for Investigators”. K.: od 1983 I Klinika Chorób Psychicznych AMG: asystent stażysta, asystent, przez wiele lat pracował na Oddziale Kobiecym, Męskim, Nerwic – Całodobowym, następnie jako zastępca ordynatora Nerwic Dziennego, obecnie koordynator Oddziału Nerwic Dziennego; od początku pracy w Klinice zaangażowany w prowadzenie zajęć ze studentami, najpierw VI, a po zmianie programu nauczania psychiatrii III, IV i V roku Wydziału Lekarskiego oraz dla IV roku Wydziału Stomatologicznego; 1997 konsultant medyczny w MOPS i Poradni Rodzinnej. SO.: Zainteresowania badawcze: tematyka stricte psychiatryczna (w tym także biologiczna: psychofarmakologia, neurofizjologia), biologiczne markery depresji, problemy z pogranicza psychiatrii i innych nauk (w tym szczególnie humanistycznych); udział w badaniach klinicznych leków; popularyzowanie wiedzy psychiatrycznej, obecne zainteresowanie wokół psychiatrii społecznej. P.: ponad 101 publikacji, w tym twórcze prace oryginalne, kazuistyczne, poglądowe, 74 pozycje piśmiennictwa, 4 o zasięgu międzynarodowym; książka „Metapsychiatria”, liczne publikacje naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. „Wartość diagnostyczna i prognostyczna zmodyfikowanego testu dekametazonowego u chorych z depresją endogenną”, „Magnetyczny rezonans jądrowy u chorych na schizofrenię”, „Etiopatiogenesis – the 1947 attempt at multiaxial psychiatric classification”, „Historia pojęcia duszy”, "Niepełnosprawni psychicznie wobec specjalistycznej pomocy”; współautor książki „Images in Psychiatry”, inicjator wydania, współtłumacz i redaktor książki E. Fromma „Wojna w człowieku”, redaktor naukowy tłumaczenia książki D. Baldwina i S. Thomasa „Depresje a zaburzenia seksualne”,. Cz.:
NSZZ „Solidarność”, Korporacja Konwent Poloniae Gedanensis (prezes), International Association of Polish Psychiatrists, Polskie Tow. Badań nad Snem, Polskie Tow. Filozoficzne, wiceprezes Oddziału Gdańsko – Pomorskiego PTP oraz wiceprezes Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Głównym PTP, wiceprezesem i czł. zarządu Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii PTP, czł. zarządu Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego. H.: Zagadnienia z pogranicza filozofii, socjologii, psychologii i psychiatrii; maksyma życiowa „Per aspera ad astra”; autorytety: Jan Paweł II, Matka Teresa, Mahatma Gandhi, Albert Szweizer, Antoni Kępiński; twórczość E. Morricone, J. M. Jarre, A. Saint-Exupery; żeglarstwo, narciarstwo, pływanie. JZ.: angielski. E-mail: