gototopgototop
baner zielony

Ośrodek Rozwoju Osobistego

Tydzień Małżeństwa

Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.

Jan Paweł II

Start psychoterapia indywidualna

psychoterapia indywidualna

Oparta jest na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem/klientem. 
Czynnikiem leczącym w tego rodzaju terapii jest rozmowa, empatyczny kontakt, stworzenie bezpiecznego środowiska, pozwalającego uczestnikowi terapii ujawnić często trudne dla niego treści. Interpretacja tych treści przez terapeutę powoduje, że pacjent/klient zaczyna rozumieć siebie, swoje mechanizmy wewnętrzne, powtarzające się schematy zachowań. Rozumienie z kolei prowadzi do wolności w wyborze innych niż dotychczas form zachowań.
Rozpoczęcie psychoterapii indywidualnej poprzedzone jest omówieniem tzw. kontraktu terapeutycznego, w którym omawiane są szczegóły dotyczące częstotliwości sesji, płatności za nie, podejścia do nieobecności, urlopów itp. 
Kontrakt zawiera również omówienie czasu trwania terapii w przypadku terapii krótkoterminowej zorientowanej na rozwiązanie konkretnego problemu.