Warszawa, 7 listopada 2023 r.

ZAWIADOMIENIE

w sprawie

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich z siedzibą w Warszawie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na dzień 29.11.2023 r. (środa) na godz. 19.00. Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom.

Celem NWZC jest wybór członków Komisji Rewizyjnej, ze względu na złożenie rezygnacji przez członków dotychczasowej Komisji Rewizyjnej oraz wprowadzenie zmiany w Statucie SPCh w związku zUstawą o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r, wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Zmiana dotyczy powołania i wpisanie do Statutu Rady Superwizorów.

Poniżej proponowany porządek obrad NWZC.


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków

Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w dniu

29 listopada 2023 roku


I. Ustalenia wstępne

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.     

2. Wybór Przewodniczącego NWZC SPCh.

3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania NWZC SPCh oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru Sekretarza – protokolanta. 
5. Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Powzięcie uchwały o przyjęciu porządku obrad NWZC SPCh.

II Zmiany w Statucie w związku z Ustawą o niektórych zawodach medycznych z dnia 17 sierpnia 2023 r., wchodzącej w życie z dniem 1.01.2024 r.

  1. Przedstawienie propozycji zmiany w Statucie dotyczącej powołania Rady Superwizorów.
  2. Podjęcie uchwały o zmianie w Statucie.

III Aktualne główne działania ZG SPCh.

  1. Przedstawienie sytuacji finansowej SPCh.
  2. Aktualny stan procesu sprzedaży działki.

IV Wybór członków Komisji Rewizyjnej.

  1. Przedstawienie informacji o rezygnacji złożonej przez członków Komisji Rewizyjnej oraz stanowisko ZG w tej sprawie.
  2. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów oraz przeprowadzenie wyborów członków Komisji Rewizyjnej.
  3. Przyjęcie uchwały o powołaniu nowego składu Komisji Rewizyjnej.

V Podsumowanie i zakończenie NWZC SPCh.


Prosimy o przysłanie zgłoszenie udziału na adres naszego sekretariatu – sekretariat@spch.pl, abyśmy mogli udostępnić Państwu konieczny link. Zgłoszenia przyjmowane będą do 27.11.2023 r.  

Serdecznie zachęcamy do udziału. 

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Kategorie: Aktualności