Zawiadomienie

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia z  dn. 17.03..2018 r.,  par. 18 pkt 1, zawiadamiam  członków oddziału gdańskiego Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SPCh Oddział Gdańsk,  dotyczącego rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności stowarzyszenia w 2023 roku.  WZ odbędzie się w dniu 21.06.2024 PIĄTEK o godz.19.00 w siedzibie Gdańsk Żabianka ul. Pomorska 16B/1.

Walne Zgromadzenie Oddziału Gdańsk SPCh będzie miało następujący porządek obrad:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia SPCh O/Gdańsk.

2.       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SPCh O/Gdańsk.

3.       Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru Sekretarza – protokolanta.

4.       Przyjęcie zgłoszeń oraz przeprowadzenie wyboru komisji skrutacyjnej.

5.       Przedstawienie sprawozdania z działalności SPCH O/Gdańsk w 2023 r

6.       Przedstawienie bilansu finansowego za 2023 r.

7.       Wysłuchanie opinii  członków Komisji Rewizyjnej SPCh O/ Gdańsk.

8.      Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału gdańskiego.

9.   Sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania oddziału terenowego

10. Zakończenie spotkania 

Zapraszam serdecznie,

Alicja Szarecka

Kategorie: Aktualności