Anna Bonar

Psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Przyjmuję w gabinecie prywatnym w Gdańsku, ul. Łódzka 60/35 (blisko pętli tramwajowej „Świętokrzyska”).

Psychoterapia z empatią psychoterapia_empatia@wp.pl

665 665 988

Obecnie kształcę się w czteroletnim Studium Psychoterapii Integratywnej w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Jestem stażystką posiadającą superwizora tego Stowarzyszenia. Prowadzę terapię osób dorosłych, integrując różne modalności – po to, by proces jak najlepiej dopasować do potrzeb pacjenta. Wykorzystuję elementy podejścia Psychodynamicznego, Poznawczo-behawioralnego, Terapii Schematów oraz Gestalt. . W pracy z pacjentem kluczowa jest dla mnie relacja terapeutyczna, której pomagam się rozwinąć przez empatyczne towarzyszenie osobie, w myśl zasady, o której wspomina Marshall Rosenberg: „Empatia wymaga skupienia całej uwagi na tym, co mówi drugi człowiek. Ofiarowujemy mu wtedy czas i przestrzeń, których potrzebuje, żeby w pełni wyrazić siebie i nabrać pewności, że został zrozumiany.”.

Zapraszam do gabinetu osoby, które zmagają się z trudnościami w relacjach i nieadekwatnym wyrażaniu emocji, poczuciem osamotnienia i rezygnacji, niską samooceną, brakiem sił do podjęcia życiowych wyzwań lub zmian oraz lękiem i depresją, czy też szukają pomocy w lepszym zrozumieniu siebie i odkryciu drogi do swojego wnętrza.