Monika Wypart

Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia- Studium Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie (III rok ).

Pracuję w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 104a/7.

692 424 953

Ukończyłam następujące szkolenia:

 • Studium interwencji kryzysowej – Grupa Interwencji Psychologicznej i szkoleń Arcan (2020)
 • Semestr „zerowy”, szkolenie w nurcie psychodynamicznym – Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa (2019)
 • Grupa Otwarcia – Laboratorium Psychoedukacji, Warszawa (2019)
 • Szkoła Letnia Gestalt – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków (2019)
 • Program Pomocy Psychologicznej -Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt, Kraków -300 h (2017/2018)
 • Podstawy pracy Douli – wsparcie kobiet w ciąży, porodzie i połogu, Certyfikat Stowarzyszenia Doula w Polsce, Warszawa (2014)
 • Pedagogika i metodyka nauczania języka angielskiego – Uniwersytet Gdański (2000/2001)
 • Integracja europejska -studia magisterskie, Uniwersytet Gdański (1993/1998)
Doświadczenie zawodowe:
 • Staż kliniczny na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych i Osobowości w szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim -150h
 • Centrum Psychoterapii, Gdynia
 • Telefon Zaufania Fundacja “Dwie kreski” (dla kobiet w kryzysie)
 • Fundacji Wsparcia Społecznego FOSA w Gdańsku (współprowadzenie Grupy wsparcia dla Rodzin w Punkcie Wsparcia i Terapii Rodzin)
Pracuję w nurcie intergratywnym. Prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych zmagających się z: zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nastroju, lękiem, depresją, nerwicą , kryzysami (żałoba, utrata pracy, rozpad związku), trudnościami w relacjach z innymi ludźmi, zaniżoną samooceną. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.